LogoLog inSubscribe

Inwendig product

Het inwendig product wordt automatisch berekend. Het geeft informatie over de hoek tussen de vectoren A en B. Een negatief inwendig product geeft aan dat A en B in tegengestelde richting wijzen. Een positief inwendig product geeft aan dat beiden in dezelfde richting wijzen.

Bij een scherpe hoek (< 90 graden) is het inwendig product positief, bij een stompe hoek (>90 graden) negatief. Staan de vectoren loodrecht op elkaar dan is het inwendig product nul.

Sign up for our newsletter