LogoLog inSubscribe

Dopplereffect

Het dopplereffect is de optredende verandering in frequentie van een golf, als de waarnemer en bron naar elkaar toe of van elkaar af bewegen.

Klik op [play] om een golfbeweging weer te geven.

Sign up for our newsletter