LogoLog inSubscribe

Veld - Kracht - Potentiaal

Het veld gecreëerd door een vaste lading wordt dan getoond, of er nu wel of niet een testlading is.

Er ontstaat alleen een kracht als een lading in dit bestaande elektrische veld wordt geplaatst. Onthoudt dat een lading nooit door zijn eigen elektrische veld wordt beïnvloed. Volgens de Wet van Coulomb zijn het veld en de kracht beide een functie van de afstand tot de vaste lading. 

Het veld is op ieder punt loodrecht op deze equipotentiaalvlakken, en wijst altijd in de richting van de afnemende potentiaal. De bolsymmetrie van de distributie van deze lading wordt onthuld door de equipotentiaalvlakken.

Sign up for our newsletter