LogoLog inSubscribe

Ontkieming

De ontkieming is de ontwikkeling van het vruchtbeginsel van de plant die wordt voortgezet in het zaad. Eenmaal volgroeid maakt het zaadje zich los van de moederplant om door de natuur verspreid te worden. Het begint aan een rustperiode waarvan de duur afhangt van de soort en de temperatuursomstandigheden, de vochtigheid en het zuurstofgehalte van de omgeving.

In deze animatie worden de verschillende fasen in de ontkieming van het zaad van een boon beschreven onder verschillende omgevingsomstandigheden.

Sign up for our newsletter