LogoLog inSubscribe

Logische poorten

Boole-algebra is de tak van de wiskunde die gewijd is aan bewerkingen met logische variabelen die twee waarden kunnen hebben: « waar » of « onwaar » ("true" of "false"). Een dergelijk tweewaardensysteem wordt binair genoemd. De waarden voor waar of onwaar worden symbolisch weergegeven met respectievelijk 1 of 0.

Logische poorten zijn de basiscomponenten van de digitale elektronica.

Sign up for our newsletter