LogoLog inSubscribe

Vermenigvuldiging

Bij een vermenigvuldiging zet de ruimte uit ten opzichte van een vaste oorsprong O. Het verhoudingsgetal k is het getal waarmee de afstanden worden vermenigvuldigd. Dit verhoudingsgetal kan worden aangepast, ook tot een negatieve waarde.

Sign up for our newsletter