LogoLog inSubscribe

Koolstofkringloop

Deze animatie van de koolstofkringloop toont de uitwisseling van kooldioxide tussen de vier natuurlijke reservoirs van de planeet (atmosfeer, biosfeer, lithosfeer, hydrosfeer). Kooldioxide is een broeikasgas.
 
Menselijke activiteiten (industrialisatie, ontbossing, verbranding van fossiele energiebronnen et cetera) een oorzaak zijn van een overmatige lozing van CO₂ in de atmosfeer.

Klik in een reservoir om dat te vergroten en de details van de uitwisseling te zien.

Sign up for our newsletter