LogoLog inSubscribe

Hydraulische analogie

Elektrische stroom is te vergelijken met water dat van hoog naar laag stroomt; stroom loopt van een punt met een hoge potentiaal naar een punt met een lage potentiaal.

Alle invloeden van buiten worden genegeerd.

Sign up for our newsletter