LogoLog inSubscribe

بنية المادة

عرض متحرك يظهر بشكل مبسط جزيئات الماء (H2O)، الذرات، الإلكترونات، النوى، البروتونات و النوترونات. يتطرق كذلك للارتجاج الحراري، الحياد الكهربائي، الشحنة و تصنيف مندلياف.

المقاييس غير محترمة ! شكل مدارات الإلكترونات الدائري هو الشكل المستعمل غالبا و لكنه خاطئ.

اُنقر على [play] لمشاهدة العرض المتحرك تدريجيا.

Sign up for our newsletter