LogoLog inSubscribe

الافتسال

تتكاثر بعض النباتات بالافتسال. و يتجلى في إمكانية إنتاج النباتات لعضو جديد كامل انطلاقا من جزء ساق أو جذر أو عنصر آخر. ويعتبر استنساخا حيث تشبه النباتات المنتجة تماما النبتة الأم.

Sign up for our newsletter